Практичні навички

Визначення морфологічних особливостей будови рослин студентами на практичних заняттях по фармакологічній ботаніці та фармакогнозії