Історія кафедри

Кафедра біології була відокремлена від гістології у 1927 році. Основним фундатором кафедри був В.Л. Гербільський. Наукові дослідження проводилися за тематикою «Паразитарні інвазії». Співробітники зібрали колекцію препаратів, які й понині використовуються у навчальному процесі. Все життя В.Л. Гербільського було нерозривно пов’язане з інститутом, а кафедрі він заповів свій мозок та серце. З 1966 року кафедрою завідувала професор В.В. Богданович, а співробітники продовжили наукові дослідження найпростіших та гельмінтів. У 1971 році завідувачем кафедри був обраний доцент Г.І. Кількінов. Це був талановитий лектор, поет і художник. Під його керівництвом працювали: доц. А.Ф. Захарченко, доц. М.А. Баграмова, ст. викл. Г.О. Корсуновська, викладачі Л.С. Масалигіна, О.Г. Слесаренко, В.С. Литвин, Р.О. Тісова, П.М. Мантуло, Г.Г. Шматков. У 1975 році до аспірантури була зарахована В.І. Гарець. З 1982 року завідувачем кафедри стала професор О. Г. Слесаренко – заслужений працівник вищої школи України. Після Чорнобильської катастрофи наукові інтереси кафедри були пов'язані з Онкологічним центром АН СРСР. Були захищені кандидатські дисертації В.В. Остапенко та С.С. Островською. З 2003 року завідувачем кафедри було обрано професора В. І. Гарець, яка спрямувала співробітників на поглиблення методичної роботи. У 2014 році кафедру очолила професор В.Ф. Шаторна. З цього ж року змінилась наукова тематика кафедри: «Біологічні основи морфогенезу органів та тканин під впливом мікроелементів та ультрамікроелементів в експерименті». На кафедрі створено наукову лабораторію з вивчення впливу нанометалів на ембріогенез та органогенез. За даним науковим напрямком захищено 1 докторську дисертацію та виконуються 3 кандидатські.

Постійно розвиваючись і удосконалюючись колектив кафедри дивиться з великим оптимізмом у своє майбутнє. Викладачі прагнуть бути прикладом для студентів та виховувати любов до своєї спеціальності та Alma mater.