Історія кафедри

Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки

Дніпровський державний медичний університет – ДДМУ відповідає вимогам часу і високому статусу, якого університет набув у міжнародному освітньому просторі. Кафедра медичної біології, фармакогнозії та ботаніки – фундаментальна кафедра профільного навчання, на якій здобувачі вищої освіти роблять свої перші кроки. З дня заснування Дніпропетровського медичного інституту курс біології викладав ректор, професор В.П. Карпов при кафедрі гістології, якою він завідував.

У 1927 році кафедра біології була виділена від кафедри гістології як самостійна одиниця, яку очолив професор П.М. Лаховський. Приміщення кафедри – одна кімната другого поверху біологічного корпусу (Олексіївський шпиталь, а нині – корпус гуманітарних наук). З 1931 року кафедрою став завідувати Віктор Львович Гербільський, який був основним фундатором кафедри. Науково-дослідна робота колективу проводилася за тематикою «Паразитарні інвазії». Співробітники вивчали гельмінтози та балантидіаз. Ці дослідження збагатили паразитологію, а на кафедрі створили велику колекцію препаратів, які й понині використовуються у навчальному процесі.

Друга Світова війна змусила евакуюватись співробітників кафедри до Ставропольського медінституту, а потім до міста Фергана. Завідувачем кафедри біології було призначено В.Л. Гербільського. Взимку 1944 р. інститут реевакуювався до Дніпропетровська. Не шкодуючи сил, працюючи з ранку до ночі, співробітники своїми руками створили з підручних матеріалів обладнання, що дозволило розпочати роботу зі студентами прийому 1944/45 р.р. Через рік кафедра вже працювала у колишньому біологічному корпусі. Для вченого В.Л. Гербільського була характерна особлива ретельність у роботі, численні перевірки, досліди і знову перевірки. Він був вимогливий до себе та співробітників. Багато працював, допомагав колегам по роботі, був вченим та вчителем, керівником.


Професор Віктор Львович Гербільський, доцент Аїда Федорівна Захарченко та доцент Геннадій Іванович Кількінов друкують оригінальні фото паразитів, які і нині використовуються в учбовому процесі кафедри.


У 1966 році кафедра понесла тяжку втрату – помер В.Л. Гербільський. Все життя професора було нерозривно пов’язане з інститутом та кафедрою, тому саме кафедрі він заповів свій мозок та серце. В музеї кафедри існує куточок пам’яті цього видатного вченого.

З 1966 року кафедрою завідувала професор В.В. Богданович, а співробітники продовжили наукові дослідження найпростіших та гельмінтів. Восени 1971 звідувачем кафедри був обраний доцент Г.І. Кількінов, який керував кафедрою 11 років.


Геннадій Іванович був талановитим лектором, якого обожнювали студенти, поважали співробітники і цінувала адміністрація вузу. Як надзвичайно обдарована людина він писав чудові вірші, був талановитим художником. Він намалював багато полотен, які і зараз прикрашають музей історії ДДМУ.


З 1982 року завідувачем кафедри стала професор Олена Григорівна Слесаренко. У 1985 році захистила докторську дисертацію на тему: «Органні і міжорганні компенсаторно-пристосувальні реакції при нефректомії і поетапній резекції нирки» . У 1995 році за досягнення у викладанні біології та вихованні молодого покоління професору О.Г. Слесаренко присвоєно звання заслуженого працівника народної освіти України. У 2007 році була співавтором підручника «Медична біологія». – Вінниця: Нова книга, 2007. – 608 с., який нагороджений державною премією України в галузі науки і техніки.

За роки існування назва кафедри декілька разів змінювалася – «Біології», «Біології та загальної генетики», «Медичної біології, паразитології та генетики», «Медичної біології». З введенням в академії нового фаху ,,Клінічна фармація” кафедра дістала назву «Медичної біології, фармакогнозії та ботаніки».


З 2003 року завідувачем кафедри було обрано професора Віру Іванівну Гарець. Член президії міжнародної асоціації паразитоценологів, член Дніпропетровського осередку товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України (АГЕТ), член Вченої ради НДІСР (Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку), член Спеціалізованої вченої ради Д 08.601.03. З 2003 по 2014 р.р. очолювала кафедру медичної біології, фармакогнозії та ботаніки.

З 2012 року на кафедрі існує очна аспірантура, до якої вступила Бельська Юлія, яка під керівництвом професора В.І.Гарець виконала та захистила дисертацію на тему: «Модифікуюча дія мікроелементів золота та срібла на прояви ембріотоксочності ацетату свинця в ході ембріогенезу печінки щурів»


С.С. Островська в 2012 році захистила докторську дисертацію «Ефекти іонізуючого випромінювання та солей важких металів в серцево-судинній системі (експериментальне дослідження)», яку виконувала в Науковому центрі радіаційної медицини НАМН України у і згодом отримала звання професора. Довгий час виконувала обов’язки завідувача навчальної роботи кафедри.

З 2014 року кафедру очолила професор, доктор біологічних наук, член Національної академії наук України, Шаторна Віра Федорівна (тема докторської диссертації: «Морфогенетичні закономірності ембріонального розвитку серця»). З цього ж року змінилась наукова тематика дослідницької діяльності кафедри: «Біологічні основи морфогенезу органів та тканин під впливом нанометалів в експерименті». За даним науковим напрямком захищено 1 докторську дисертацію, 4 кандидатські дисертаційні роботи. На сьогодні виконуються 2 докторських та 4 кандидатських дисертації. На кафедрі навчаються 2 аспіранти.

Фармація — це одна з фундаментальних і давніх галузей медицини, тому з 2001 року ДДМУ почав підготовку студентів за фахом «Клінічна фармація», а з 2009 року — зі спеціальності «Фармація». На нашій кафедрі майбутні фармацевти навчаються з першого по п’ятий курс вивчаючи біологію з основами генетики, фармацевтичну ботаніку, фармакогнозію, ресурсознавство лікарських рослин, проходять навчальні практики з фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії.

Молоді викладачі, які поповнили колектив кафедри в останні роки, а саме - старший викладач Майор В.В. (працює з 2010 року, к.б.н., дисертація «Морфофункціональний стан плаценти щурів під дією ацетату свинцю та його комбінації з витратами металів», Шамелашвілі К.Л. (працює з 2016 року, к.б.н., дисертація «Регуляція оксидативного стресу крові щурів-пухлиноносіїв за введення протипухлинної системи Реній-Платина»), Стрижак О.В. (працює з 2019 року, к.б.н., дисертація «Вплив екологічних факторів на мікроморфологічний стан лісового ґрунтоутворення в степу»), Руденко К.М. (працює з 2018 року, виконує дисертаційну роботу на тему «Морфофункціональні особливості ремоделювання тонкої кишки в ембріогенезі щура під впливом солей кадмію»), Ломига Л.Л. (працює з 2021 року) — об'єднують навчальну, виховну та пізнавальну складові навчального процесу. У зв’язку зі зміною навчального корпусу закладено нову фармацевтичну ділянку та обладнано нові навчальні аудиторії. Також студенти активно залучаються до поповнення колекції гербарію новими зразками та створення електронної бази лікарських рослин.

Довгий і славний шлях нашої кафедри - це яскравий приклад самовідданої праці колективу, якому притаманна талановитість, висока професійність та вміння долати труднощі, яких вистачає в усі часи. Викладачі прагнуть бути прикладом для студентів та виховувати любов до своєї спеціальності та Alma mater.