СНТ кафедри


План роботи СНГ кафедри на 2021-2022 навчальний рік

Метою роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри медбіології, фармакогнозії та ботаніки є:

– Організація та проведення заходів, що сприяють обміну досвідом, знаннями, встановленню контактів і подальшої співпраці з тематик наукових робіт студентів різних спеціальностей;

– Організація заходів, що заохочують і розвивають інтерес до наукової діяльності, що збільшують професійний кругозір майбутнього вченого;

– Інформування членів суспільства про проведення заходів по їх спеціальним тематикам, що дозволило б розвиватися особистості молодого вченого, поліпшити розуміння ним загальної картини досліджень та його вклад в них.

Членами СНТ кафедри є студенти 1-5 курсу денного відділення спец. «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Фармація». На засіданнях гуртка студенти доповідають про свою наукову роботу, висловлюють свої міркування з того чи іншого наукового приводу, перевіряють здібності у викладі історичного матеріалу, розвиввають навички оратора і критика,

Студенти СНТ кафедри виконують як теоретичну, так і приймають участь в науково-дослідній роботу під керівництвом викладачів кафедри, готують публікації. активно приймають участь у конференціях, конкурсах.


І семестр


  • 1) 20.10.21 на 15:30, ауд №112

  • 2) 24.11.21 на 15:30, ауд №112

  • 3) 22.12.21 на 15:30, ауд №112Керівник СНТКононова Ірина Іванівна – старший викладач кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки, кандидат біологічних наук

Староста гуртка Цуркаленко Аліна – студентка І медичного факультету 1курсу 1б групи

моб.тел. 050 863 58 10

Лисенко Діана - студентка 3 курсу

0507801221

Запрошуємо всіх бажаючих першокурсників!