СНТ кафедри


План роботи СНГ кафедри на 2022-2023 навчальний рік

Метою роботи студентського наукового товариства (СНТ) кафедри медбіології, фармакогнозії та ботаніки є:

– Організація та проведення заходів, що сприяють обміну досвідом, знаннями, встановленню контактів і подальшої співпраці з тематик наукових робіт студентів різних спеціальностей;

– Організація заходів, що заохочують і розвивають інтерес до наукової діяльності, що збільшують професійний кругозір майбутнього вченого;

– Інформування членів суспільства про проведення заходів по їх спеціальним тематикам, що дозволило б розвиватися особистості молодого вченого, поліпшити розуміння ним загальної картини досліджень та його вклад в них.

Членами СНТ кафедри є студенти 1-5 курсу денного відділення спец. «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Фармація». На засіданнях гуртка студенти доповідають про свою наукову роботу, висловлюють свої міркування з того чи іншого наукового приводу, перевіряють здібності у викладі історичного матеріалу, розвивають навички оратора і критика,

Студенти СНТ кафедри виконують як теоретичну, так і приймають участь в науково-дослідній роботу під керівництвом викладачів кафедри, готують публікації. активно приймають участь у конференціях, конкурсах.


І семестр


  • 1) 19.10.22 на 15:30, ауд №112

  • 2) 16.11.22 на 15:30, ауд №112

  • 3) 07.12.22 на 15:30, ауд №112



Керівник СНТКононова Ірина Іванівна – старший викладач кафедри медичної біології, фармакогнозії та ботаніки, кандидат біологічних наук


Староста гуртка Тищенко Катерина – студентка І медичного факультету 1курсу 2а групи

моб.тел. 068 856 2905

2 Семестр:

План роботи

Студентського наукового гуртка

Кафедри медичної біології, фармакології та ботаніки

На весняний семестр 2022-2023 навчального року

1)16.02.2023 у 15:30 в ауд.№112

2)16.03.2023 у 15:30 в ауд.№112

3)20.04.2023 у 15:30 в ауд.№112

4)18.05.2023 у 15:30 в ауд.№112






Керівник: старший викладач к.б.н Кононова Ірина Іванівна тел. 0664836873


Староста гуртка: Тищенко Катерина Юріївна, студентка 1 курса, медичного факультета, гр.2-А.

Тел.: 0688562905



Запрошуємо всіх бажаючих першокурсників!