Корисна інформація по фармакогнозії

Для підготовки до практично-орієнтованого іспиту з фармакогнозії.pdf
Список гербарних зразків.pdf
Перелік питань до екзамену з фармакогнозії.pdf
Список зразків лікарської рослинної сировини для підготовки до іспиту.pdf
Гербарії для іспиту з фармботаніки та фармакогнозії підписані.pptx